Drieharingsteeg | Pieter van der Hagen

In de Drieharingsteeg heeft eind 16e eeuw, begin 17e eeuw waarschijnlijk ook kapitein Pieter van der Hagen [Haegen] gewoond. Hij speelde een belangrijke rol bij de eerste poging om zwarte slaven op Nederlandse bodem te verkopen.

<p>In de Drieharingstraat of Drieharingsteeg woonden zowel Pieter van der Hagen als (jaren later) Eduard van Akaboa. Foto: Anna van Kooij.</p>

Drieharingstraat

In de Drieharingstraat of Drieharingsteeg woonden zowel Pieter van der Hagen als (jaren later) Eduard van Akaboa. Foto: Anna van Kooij.

<p>Zicht op de Drieharingstraat of Drieharingsteeg zoals het toen heette. Waar Pieter van der Hagen woonde is niet duidelijk, maar dit is een van de plaatsen in Utrecht waar hij een woning had. Foto: Anna van Kooij.</p>

Drieharingstraat

Zicht op de Drieharingstraat of Drieharingsteeg zoals het toen heette. Waar Pieter van der Hagen woonde is niet duidelijk, maar dit is een van de plaatsen in Utrecht waar hij een woning had. Foto: Anna van Kooij.

 

In 1596 werd een groep van 100 mannen, vrouwen en kinderen in Middelburg aan land gebracht als lading van een door Melchior van den Kerckhove op de Portugezen buitgemaakt schip. De slaven werden door het bestuur van Middelburg in vrijheid gesteld. Kapitein Pieter van der Hagen ging – als eigenaar van schip en lading – tegen deze beslissing in beroep en kreeg uiteindelijk gelijk.

Hij scheepte het grootste deel van de groep weer in en heeft hen waarschijnlijk in West Indië verkocht. Van negen personen is bekend dat zij enige maanden later in maart 1597 in Middelburg begraven werden.

Meer informatie

Op Wikipedia is een artikel over Melchior van de Kerckhhove te vinden waarin kapitein Pieter van der Hagen vermeldt wordt. Meer informatie is te vinden in een artikel van Dienke Hondius over ‘Black Africans in Seventeenth-Century Amsterdam‘.

Zie ook de informatie op deze site over de VOC, de WIC en slavernij binnen en buiten Nederland.