Utrecht in de 17e tot 19e eeuw

Het Utrechts Archief bevat veel kaartmateriaal waarop wij kunnen zien hoe Utrecht in de loop der eeuwen gegroeid is. Op de onderstaande kaarten is de situatie van 1600 tot 1960 weergegeven. Hierbij groeit de stad van 30.000 naar circa 240.000 inwoners.

Op de bovenstaande satelietfoto van het huidige Utrecht is een kaart van Utrecht (anno 1550-1573) afgebeeld. Wat we zien is dat de toenmalige stad even groot is als het centrum van Utrecht nu. De stad wordt aan de buitenzijde begrensd door de Catherijnesingel in het westen, Tolsteegsingel in het zuiden, de Maliesingel in het oosten en de Weerdsingel in het noorden. Door de stad zelf lopen duidelijk herkenbaar de Oudegracht en de Nieuwegracht. De Oudegracht verbindt als het ware de Vecht met de Vechtse Rijn en de Kromme Rijn. Hierlangs vond het handelsverkeer plaats.

Het Utrechts Archief toont de groei van de stad door de eeuwen heen met behulp van een reeks kaarten van de omgeving van Utrecht. De situatie in de 17e tot en met de 19e eeuw is hier duidelijk tegen elkaar af te zetten:

No photos available right now.

Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed