Everard Meyster

Everard Meyster (Utrecht, 1617 – Utrecht, 23 december 1679) was naast een geboren en getogen Utrechtenaar tevens dichter en aristocraat. Zijn connecties met het slavernij- en koloniaal verleden zijn niet noemenswaard, maar hij is zeker van betekenis geweest voor de welvaart van Utrecht en hij speelde een rol in het bestuur. Hij was een rijk man die veel door Europa reisde, maar tussendoor ook veel bijdroeg aan de ontwikkeling van Utrecht. In zijn tijd was het katholieken verboden om ambten te bekleden. Eerst toen Utrecht in 1672 tijdens de Hollandse Oorlog door Franse troepen bezet was kwam hij in het stadsbestuur, waar hij ijverde voor de belangen van de bewoners van Utrecht.

  • Plannen van de constructie van de Eemvaart in 1720. Grote Tafereel der Dwaasheid, Aaltje Fredericks Ottens, 1720 (Curiosity Collections, Harvard University).
  • Het huis Achter Sint Pieter 50 is ook wel bekend als 'de Krakeling', waarschijnlijk naar de markante versiering rond de deur.
  • Gezicht op de zij- en de voorgevel van het huis De Krakeling te Utrecht met links het koetshuis aan de Keistraat, uit het zuidwesten. A.E. Grolman 1888. Coll. Het Utrechts Archief.
  • Rondom de voordeur van het monumentale pand De Krakeling op de hoek van het Achter Sint Pieter en Pieterskerkhof vinden we een gebeeldhouwde omlijsting met palmtakken. Foto: Anna van Kooij.
  • Detail van de omlijsting. Waarom de lijst ooit is aangebracht is onduidelijk, maar het geeft een duidelijk beeld van de rijkdom van de bouw in de 18e/19e eeuw. Foto: Anna van Kooij.
  • De Krakeling gefotografeerd in de jaren vijftig. Coll. Het Utrechts Archief
  • De deurbel in de vorm van een krakeling. Het pand heeft nogal wat verschillende huisnummers gehad. Een bord bij de ingang geeft een citaat uit 1668 van Everard Meijster: "Uterech; .... zij is de parel van Euroop," Coll. Het Utrechts Archief.

Hij liet in 1663 het opvallende huis De Krakeling bouwen aan het Achter Sint Pieter. Met name de versiering bij de voordeur springt in het oog. Op het bord bij de ingang staat een citaat van Meyster: “Uterech: … zij is de parel van Euroop.” Later zou Meyster ook nog het landgoed Oog in Al (1666) bouwen, van waaruit hij de ontwikkeling van Utrecht kon volgen.

Hij was overigens een man met fantasie of visie (hoe men het noemen wil). Zo ontwikkeld hij in Deductie ofte bewysselijke bedenking belangende d’Eemsche zee-vaerd (1670) een plan om Utrecht tot een zeehaven te maken. Een kanaal zou in een rechte lijn van de noordoosthoek van de Stadsbuitengracht naar de Eem bij Soest lopen en vandaar naar Spakenburg. Hiervan werd slechts het havenbekken verwezenlijkt, dat later weer volgestort werd met afval (het huidige Griftpark).

Afbeelding: Everard Meyster. Gravure van C. van Dalen.

Bron: Wikipedia.