Beeld

Op de pagina’s in dit menu – Kaarten en Beeldbank – wordt een overzicht gegeven van het bronnenmateriaal dat voor de onderwerpen slavernij- en koloniaal verleden in Utrecht beschikbaar is.

Op de overzichtskaart zijn alle – op het moment 50 – locaties die voor Utrecht beschreven zijn getoond. Naar verwachting zal dit aantal in de komende jaren verder toenemen.

In de beeldbank wordt – opgedeeld naar de thema’s – een overzicht gegeven van het beeldmateriaal dat gebruikt is voor deze site. Wij streven ernaar bij iedere afbeelding een beschrijving te geven en een verantwoording van de herkomst.

in alle gevallen, zie je een onjuistheid neem dan contact op met het team van Slavernij in Utrecht.