Utrecht en de VOC

Uitsnede uit Kaart Lavaux, ca. 1737 (Atlas of Mutual Heritage)

Utrecht had geen eigen kamers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) of West-Indische Compagnie maar de stad had wel afgevaardigden in kamers van andere steden, waaronder Amsterdam. De VOC was bovendien een belangrijke werkgever in de stad. Diverse VOC-bestuurders kwamen rentenieren in Utrecht zoals Gideon Boudaen, Joan Gideon Loten en George Beens. Hun koloniaal kapitaal werd maatschappelijk kapitaal: koloniale renteniers bezaten landhuizen en namen zitting in de vroedschap, de Staten van Utrecht en zelfs de Staten-Generaal. Ook tijdens hun actieve carrière werden de banden met Utrecht onderhouden. VOC-dienaars stuurden kapitaal terug naar de achterblijvers in Utrecht.

Op de onderstaande kaart staan de vijf locaties weergegeven die onder het thema ‘Utrecht en de VOC’ vallen. Op de pagina’s die onder dit menu-kopje staan geven wij in sommige gevallen toegevoegde informatie en/of afbeeldingen die wij in de pop-up op de kaart niet kwijt konden.