Bestuurlijk Utrecht

Trajectum – Wttrecht (Atlas van Loon 1650)

Op de onderstaande kaart staan de negen locaties weergegeven die onder het thema ‘bestuurlijk Utrecht’ vallen. Op de pagina’s die onder dit menu-kopje staan geven wij in sommige gevallen toegevoegde informatie en/of afbeeldingen die wij in de pop-up op de kaart niet kwijt konden.