Webredactie

Maud Groenewoud

Maud Groenewoud

Maud Groenewoud studeert cultuurgeschiedenis van modern Europa aan de Universiteit Utrecht en heeft zich binnen het project Slavernij en de stad Utrecht bezig gehouden met de belangen van Utrechtse vroedschapsleden bij slavernij en de koloniën.

Nancy Jouwe

Nancy Jouwe

Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en werkte 20+ jaar in de NGO sector als projectmanager, directeur en curator op het snijvlak van vrouwenrechten, transnationale bewegingen en kunst, cultuur & erfgoed.

Sjoerd Jaarsma

Sjoerd Jaarsma

Dr. Sjoerd R. Jaarsma is een antropoloog en historicus. Hij werkte als onderzoeker bij universiteiten in binnen- en buitenland. Van 2000-2012 werkte hij als projectcoördinator en zakelijk leider voor Stichting Papua Cultureel Erfgoed. Op het moment is hij met zijn eigen bedrijf Schermen& actief als adviseur voor digitalisering van erfgoed en scherminstructeur.

Thomas Markhorst

Thomas Markhorst

Thomas Markhorst was als student van de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij betrokken bij het onderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht. Hij legde zich toe op de oud-burgemeesters van Utrecht en hun betrokkenheid bij slavernij en vond, met name in de negentiende eeuw, opvallende verbanden.