Lisette van Wicky van Corrivont

In dit pand woonde Lisette van Wicky van Corrivont. Zij werd geboren in de Berbice, ooit een Nederlandse kolonie, daarna Brits Guyana en sinds 1966 de onafhankelijke staat Guyana. Lisettes ouders waren Emanuel van Corrivont, plantage-eigenaar en slavenhandelaar in de Berbice en een onbekende moeder, waarschijnlijk een slavin of een vrijgemaakte slavin.

Lisette was samen met haar broer naar Nederland gekomen om te studeren. Zij woonden op kamers aan de Amstel 95 in Amsterdam, bij de familie Andriessen, een goed contact van hun vader. Op 20 juli 1805 overleed Lisettes broer Louis Zamore van Wicky na een korte hevige ziekte. Zijn ziekbed werd op tekening vastgelegd door Christiaan Andriessen. Lisette meldt zijn overlijden in de Amsterdamsche Courant van 23 juli 1805.

Lisette vertrok naar Utrecht en trouwde op 15 september 1817 met Jan Wilhelm Schuster, koopman te Utrecht. Zij woonden aan de Korenmarkt (nu is dit het deel aan weerszijden van de Oudegracht tussen de Weesbrug en de Hamburgerbrug). Uit het huwelijk komen drie kinderen voort. Johanna Wilhelmina Louisa wordt geboren op 21 oktober 1817, kort na het huwelijk. Het tweede kind Emanuel Louis Alexander wordt geboren op 8 juli 1819. De beide eerste kinderen worden geboren terwijl het gezin nog op de Korenmarkt woont. Jan Wilhelm Schuster is op dat moment nog steeds koopman.

Als het derde kind Erich George Wilhem wordt geboren op 25 januari 1822 is het gezin inmiddels verhuisd naar Kromme Nieuwegracht 35. Erich sterft als peuter op 13 april 1824 en moeder Lisette volgde twee weken later op 27 april. Vermoedelijk is dit het gevolg van een besmettelijke ziekte of epidemie. Bij haar overlijden is Lisette ongeveer 40 jaar oud.

Het gezin blijft op de Kromme Nieuwegracht wonen. Volgens de volkstelling van 1824 woont naast Jan Willem en zijn beide nog levende kinderen tevens Geertruida Christina Schusler in de woning. Geertruida is een twee jaar oudere zuster of nicht van Jan Willem en heeft waarschijnlijk de opvoeding van de kinderen overgenomen. Daarnaast heeft het huishouden een inwonende meid.

Uit de volkstelling van 1840 blijkt dat het huis aan de Kromme Nieuwegracht van eigenaar is veranderd. Jan Willem Schuster komt dan niet langer voor  in het bevolkingsregister, evenmin als zijn oudste zoon Emanuel. Frans Christoffel is verhuisd, maar blijft tot zijn dood in 1864 in Utrecht wonen. Hij is dan gehuwd met Maria J. Turner.

Alleen dochter Johanna keert nog weer terug in de bevolkingsregisters van Utrecht. Zij woonde tot haar overlijden in 1868 met twee familieleden in de Korte Minrebroederstraat 4.