Maria Moor van Angola

Buurkerk waar Maria de Moor van Angola begraven ligt. Foto: (c) Anna van Kooij


In het begrafenisregister van de Gemeente Utrecht voor 17 september 1655 is opgenomen een registratie van het overlijden van Maria “Moorin van Angola”. Bij haar overlijden was zij Nederduits gereformeerd van gezindte . Zij is destjids bijgezet in de Buurkerk te Utrecht, het huidige Museum Speelklok.

De referentie naar haar overlijden is opgenomen in de scriptie “Utrecht and its Best Kept Secret: An analysis of the history of slavery in Utrecht” van Anna Vereijken (MA Gender Studies, Universiteit Utrecht, 2020).

Regisatratie in het begrafenisregister van 7 september 1655