Keti Koti Tafels

Keti-koti of Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag waarbij de afschaffing van de slavernij herdacht wordt.

In Suriname heet deze dag officieel ‘Dag der Vrijheden’ Het is een feestdag voor alle inwoners en niet alleen voor de nazaten van de slaven. De gebruikelijke naam is Keti Koti wat ‘gebroken ketenen’, of manspasi (emancipatie) betekent.

In Nederland wordt het feest op verschillende plaatsen gevierd, waaronder ook in Utrecht waar de feestdag sinds 2011 jaarlijks gevierd wordt met een gemeenschappelijke maaltijd. In 2011 en 2012 vond de viering plaats op initiatief van Denktank Sociale Cohesie Overvecht (Mercedes Zandwijken), Kosmopolis Utrecht en Tori Oso Utrecht.