Tag Archives: WIC

Het Slavernijverleden

Hoewel slavenhandel (en slavernij) op het grondgebied van de Republiek formeel niet was toegestaan, raakte ze toch betrokken in de handel in mensen en bij dwangarbeid. Slavenhandel bestond in West-Afrika voor de komst van Europeanen. Krijgsgevangenen, gestraften of schuldenaren verkochten zichzelf en werden daarmee eigendom van anderen. Zij werden bedienden van hun eigenaar of volgeling […]

Read More »

WIC

De West-Indische Compagnie (WIC) was net als de VOC een bedrijf of “multinational” met een corporatieve structuur, dat in de 17e en 18e eeuw het monopolie bezat op de handel en scheepvaart op West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De WIC speelde zeker in haar beginjaren een belangrijke rol in de oorlog met Spanje. Toch kon […]

Read More »