Frank Irving

Frank Irving schrijft muziek en liedteksten en bedenkt voorstellingen. Kijkend naar wat de betekenis en verbin-ding met het nu kan zijn onderzoekt en maakt Frank graag mogelijke maar ook fictieve reconstructies van verhalen, gedachten en denkpatronen in de geschiedenis van diens geboortestad Utrecht.