Nancy Jouwe

Projectleider

Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en werkte 20+ jaar in de NGO sector als projectmanager, directeur en curator op het snijvlak van vrouwenrechten, transnationale bewegingen en kunst, cultuur & erfgoed.
Ze werkt als onderzoeker, curator & projectleider op het gebied van culturele en sociale bewegingen in postkoloniaal Nederland en doceert bij de Willem de Kooning Academie, Amsterdam University College en CIEE.