Thomas Markhorst

Thomas Markhorst was als student van de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij betrokken bij het onderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht. Hij legde zich toe op de oud-burgemeesters van Utrecht en hun betrokkenheid bij slavernij en vond, met name in de negentiende eeuw, opvallende verbanden.