VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) geldt als een van de eerste multinationals ter wereld. De handelsonderneming had lange tijd een monopolie op de handel in specerijen en andere goederen uit Azië. De VOC had de handel door een combinatie van scherpe concurrentie en de toepassing van geweld overgenomen van de Spanjaarden en Portugezen die tot 1600 de handel op Azië beheersten.

De VOC handelde niet alleen in specerijen maar controleerde ook de productie ervan in Nederlands Indië. Jan Pieterszoon Coen roeide in 1621 een groot deel van de bevolking van de Banda-eilanden uit en verdreef de rest. De ontvolkte eilanden werden vervolgens gekoloniseerd met koelies, die uitsluitend aan de compagnie leverden. Dit was weinig anders dan slavernij. In de 18e eeuw begon men ook buiten Indië specerijen te verbouwen en liep de verdiensten van deze handel voor de VOC snel terug.

De Verenigde Oostindische Compagnie handelde weliswaar minder in  slaven, maar voorzag wel met slavernij in haar vraag naar goedkope arbeid. Dit bleef ook na de ondergang van de VOC ten tijde van de Bataafse Republiek het geval.  De afschaffing van de slavernij kwam in Nederlands-Indië tot stand in 1860.

Meer informatie:

Wikipedia: Vereenigde Oostindische Compagnie

Wikipedia: VOC op de Banda-eilanden