Utrecht en de VOC

Uitsnede uit Kaart Lavaux, ca. 1737 (Atlas of Mutual Heritage)

Utrecht had geen eigen kamers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) of West-Indische Compagnie maar de stad had wel afgevaardigden in kamers van andere steden, waaronder Amsterdam. De VOC was bovendien een belangrijke werkgever in de stad. Diverse VOC-bestuurders kwamen rentenieren in Utrecht zoals Gideon Boudaen, Joan Gideon Loten en George Beens. Hun koloniaal kapitaal werd maatschappelijk kapitaal: koloniale renteniers bezaten landhuizen en namen zitting in de vroedschap, de Staten van Utrecht en zelfs de Staten-Generaal. Ook tijdens hun actieve carrière werden de banden met Utrecht onderhouden. VOC-dienaars stuurden kapitaal terug naar de achterblijvers in Utrecht.